ÖkLand táborszabályok


Szabályok    
Időszámítás

Állam

Induló értékek
Időszakváltás
Tranzakciók
Készpénz
Átutalás
Hitel
Licit
Cégátvétel
Értékcsökkenés
Csődeljárás
Szanálás

Kiértékelés
Társadalmi örökség
Árverés
Cégek
Új vállalkozás létrehozása
Állami szolgáltatások
Bank
Külker
Bíróság
Vállalkozások
Nagyker cégek
Közellátási cégek
Szálláshelyek
Környezeti vagyon
Közjegyzők

Árak


Időszámítás

Az ÖkLand táborban minden nap egy évnek felel meg. Az időegység ennek megfelelően egy tábori nap, a kamatok erre vonatkoznak. Az időszakváltás folyamatosan (néhány percenként) történik, a napi (évi) kamatoknak megfelelő törtkamatokkal.

Az óra a tábor ideje alatt folyamatosan ketyeg. Általában az első nap, még a táborba érkezés előtt indult és az eredményhirdetéskor áll le.

Állam

ÖkLandon minimális állam van. ÖkLand lakóinak néhány százaléka állami alkalmazásban áll, ők működtetik az államot. Az állam mindössze a ÖkLand Legfelső Bíróságból és két állami vállalatból áll (Bank, Külker). Az "állam" feladata a "társadalom" működtetése, a megfelelő környezet biztosítása, amit elsősorban a két állami vállalat profiljába tartozó szolgáltatások által biztosít. A Legfelsőbb Bíróság az esetleges vitás kérdéseket dönti el (ha van).

A ÖkLand tábor zárt gazdaság. A táborban saját fizetőeszköz van, az Öki, amit a Bank bocsát ki, váltópénz nincs. Az Öki nem konvertibilis, semmilyen valutára nem váltható át.

ÖkLandon mindent (ingatlant, terméket, szolgáltatást) csak Ökiért lehet megvenni, vagy eladni. A munkavállalók Ökiben kapják fizetésüket a munkaadóktól és a társadalmi örökség is ebben a pénznemben van folyósítva. ÖkLandon nincs semmilyen árszabályozás! Mindenki annyiért vesz és ad el, amennyiért akar.

Szabályok

Minden résztvevő folyószámláját a Bank vezeti. A saját folyószámlájáról mindenki, az alábbi szabályok szerint rendelkezhet.

Társadalmi örökség

Induláskor minden résztvevő megkapja a társadalmi örökségét, ami három betétkönyvből áll, melyek közül csak az egyik, a betét használható fel szabadon, a másik kettő a hagyaték és az erkölcsi tőke zárolt számla. A betét és a hagyaték után betétkamat, az erkölcsi tőke után alapkamat jár. A betét és a hagyaték kamatai is szabadon felhasználhatóak (hozzáadódnak a betéthez). Az erkölcsi tőke kamatai a hagyatékhoz adódnak hozzá. A vagyon a betét és a hagyaték összege.
A kamatok folyamatosan növekvő feltétel nélküli jövedelmet biztosítanak mindenki számára. A vállalkozók zárolt számlái tevékenységüktől függően változik, de akik alkalmazottként vesznek részt, azoknak csak a kamatok miatt változik a zárolt számlák összege (minden alkalmazottnak ugyanannyi lesz).

Árverés

A vállalkozások (cégek) árverésen kerülnek az első tulajdonosokhoz. A cégeket az állam bocsájtja árverésre a tábor első napján. Az átadott cégek továbbra is köztulajdonban maradnak, a tulajdonos csak a működtetési jogot kapja meg.

Az árverésen a minimális licitlépcső 100 Öki, és mindenkinek (korlátlan!) hitelkerete van, de csak egy céget vásárolhat (később akárhányat).

Első körben minden árverésre került céget csak a kikiáltási áráért (vagy annál nagyobb összegért) lehet megvenni. Azok a cégek, amelyek az első körben nem kelnek el a második körben már olcsóbban is megvásárolhatók.

Cégek

Minden vállalkozáshoz (céghez) tartozik egy leltár, és (ha szükséges) egy működési leírás. A cégek az árverésen kerülnek tulajdonba és később a tulajdonostól bárki átveheti, aki teljesíteni tudja a garancia feltételeket a betétszámlájából vagy, ha ez nem elegendő akkor hitelből. A mindenkori tulajdonosnak folyamatosan kell kamatot fizetnie a cég értéke után. A tulajdonos bármikor növelheti (licit) vagy csökkentheti (visszalicit) saját cége értékét, ezáltal a fizetendő kamat is változik. Licitáláskor (csak cégérték növelésekor) licitdíj is esedékes, ami szintén a licitáló betétjéből vagy hitelből fizetendő. (az árverésen még nincs licitdíj).

A tulajdonosnak a cégét át kell adnia, ha valaki át akarja venni. Minden cégnek az lesz a tulajdonosa aki a legnagyobb tőke kamatoztatását vállalja. ("Azé a föld, aki legjobban műveli meg" elv.)

Új vállalkozás létrehozása

Bárki létrehozhat új vállalkozást. Az új céget a Bank (ami egyben a "Szabadalmi Hivatal" is) a regisztrációs díj (100 Öki) megfizetése után nyilvántartásba veszi és ettől kezdve ugyanazok a szabályok (átadási kényszer, használati díj, licit stb.) érvényesek rá, mint a többi cégre.

A létrehozott cégek – a tábor idejére – köztulajdonba kerülnek. (Gyakorlatilag ugyanaz történik, mintha a bejelentő az árverésen megvette volna 100 Ökiért, de a leltárt és működési leírást az alapító határozza meg.)

Induló értékek

Rendszer-paraméterek            Vezetett számlák
Alapkamat 20 % Betét 1 000
Betétkamat 16 % Hagyaték 3 000
Hitelkamat 24 % Erkölcsi tőke 1 000
Garancia     30 % Cégek 0
Licitdíj 10 % Hitel 0
Hitelkeret * ?
* A bankárok a hitelkeretet személyre szólóan állapítják meg és folyamatosan felülbírálják.

Időszakváltás

Az időszakváltás folyamatosan (néhány percenként) történik, a napi (évi) kamatoknak megfelelő törtkamatokkal. Időszakváltáskor az alábbiak szerint változnak a folyószámlák. (Cégek: a saját tulajdonban lévő cégek értéke az előző időszak végén.)
Új betét = Betét * (1 + Betétkamat)
+ Hagyaték * Betétkamat
– Cégek * Alapkamat
– Hitel * Hitelkamat
 
Új hagyaték = Hagyaték + Erkölcsi tőke * Alapkamat
 
Amennyiben valakinek a fizetési kötelezettségei meghaladják a betét számláján lévő összeget, automatikus hitelfelvétel következik be. Ha ennek következtében a felvett hitel nagyobb lesz, mint a hitelkeret, csődeljárás indul.

Tranzakciók

A játékosok banknak bejelentett igényei a folyószámlák értékét változtatják. A banki számítógépes rendszerbe mindenki saját (bece)nevével és jelszavával léphet be, és rendelkezhet a saját folyószámláját érintő tranzakciókról. (Az alábbi lehetőségek értelemszerű korlátozásokkal értendők, pl. nem lehet több készpénzt felvenni, mint amennyi a betét, stb.)

Készpénz

Befizetés vagy felvét. Az összeg a betétet növeli vagy csökkenti. (Befizetés X>0; Pénzfelvétel X<0)

Új betét = Betét + X

Átutalás

A megadott összeg az átutaló betétjéről átkerül a kedvezményezett betétjére.

Új betét = Betét  – X     (Átutaló)
Új betét = Betét + X     (Kedvezményezett)

Hitel

Hitelt felvenni csak automatikusan lehet a hitelkeret mértékéig. Fizetési kötelezettség esetén (cégátvételkor, átutaláskor stb.), amikor a fizetendő összeg meghaladja a betétszámlán lévő összeget az automatikus hitelfelvétel a hiányzó összeggel – jóváhagyás után – megterheli a hitelszámlát. A hiteltörlesztés a betét mértékéig lehetséges és a hitel számlát csökkenti. (Felvétel X>0; Törlesztés X<0)

Új hitel  = Hitel + X
Új betét = Betét + X

Cégátvételre és árukészlet-vásárlásra bárki kaphat hitelt, de fogyasztásra nem. Szükség esetén kérni kell a hitelkeret növelését, amit az illetékes bankár személyre szólóan bírál el.

Licit

Csak a tulajdonos licitálhat (de végülis bárki, aki átveszi a céget). A megadott összeg növeli vagy csökkenti a cég értékét. Ha növelés történt, akkor a licitdíj a betétet csökkenti, továbbá a garancia összegét is zárolni kell. Ha a licitdíj és a garanciaösszeg meghaladja a betétszámlán lévő összeget automatikus hitelfelvétel következik.

Licit ( X a licit értéke ) Visszalicit
Új cégérték = Cégérték + X Új cégérték = Cégérték – X
Új betét = Betét – X * (Licitdíj + Garancia)    
Új erk.tőke = Erkölcsi tőke + X Új erk.tőke = Erkölcsi tőke – X
Új hagyaték = Hagyaték + X * Garancia

A fentiekből látszik, hogy aki licitál, az többet is fizet, viszont a többletet a saját zárolt (hagyaték) számlájára fizeti és ha átveszik tőle a vállalkozást, akkor is ő fogja megkapni ezt a többletet. Ez a licit a licitálóé elv.

Cégátvétel

Bárki, bármikor, bármelyik céget átveheti (ha van elég pénze vagy hitelkerete). A cég értékének megfelelő garancia % az átvevő betétjét csökkenti, és a hagyatékát növeli (tehát zárolnia kell a garancia összegét). A cég után a kamatokat az új tulajdonos fizeti az átvétel pillanatától.

Cégátvétel után az új tulajdonos emelheti a cégértéket és a régi tulajdonos eldöntheti, hogy visszaveszi vagy átadja a céget. Átadás esetén az új tulajdonosnak át kell vennie a meglévő készleteket is és (beszerzési) árát átutalnia a régi tulajdonosnak. Cégátvétel esetén tanácsos egy közjegyző segítségét kérni a cégátadás felügyeletéhez, az esetleges viták elkerülése érdekében.

Új betét =  Betét Cégérték * Garancia
Új hagyaték = Hagyaték + Cégérték * Garancia

Értékcsökkenés

A cégtulajdonos nem csak visszalicittel, hanem amortizációval is csökkentheti a cég értékét (és kötelezettségeit) az értékcsökkentéssel megegyező összeg befizetésével.

Új cégérték = Cégérték – X
Új betét = Betét – X

Csődeljárás

A csődeljárás a Bank hatáskörébe tartozik és akkor következik be, amikor egy fizetési kötelezettség nem teljesíthető. Amennyiben a Bank úgy ítéli meg, hogy a fizetésképtelenség csak átmeneti, akkor egyszerűen emeli a vállalkozó hitelkeretét. Ha súlyosabb a helyzet, akkor a cég csődárverésre kerül és az új tulajdonos az a jelentkező lesz, aki a legtöbbet ígéri. A bukott vállalkozó köteles visszalicitálni a csődárverésen elért szintre és az új tulajdonos ezen az áron veszi át a céget. A bukott vállalkozóra nincs más szankció, a továbbiakban teljes jogú polgár marad (esetleg nehezebben kap hitelkeretet).

Szanálás

A Bank kivételes esetben szanálhat reménytelen helyzetben lévő vállalkozót, ha kéri. A szanálás a vállalkozó betét- és hitelszámlájának lenullázását jelenti (a hagyatékszámlán is csak a létminimumhoz szükséges összeg marad). Tehát törlik tartozásait és a továbbiakban a maradék örökség kamataiból (és munkavállalásból) élhet meg.

Kiértékelés

A játékosok sorrendjét a vagyon határozza meg:

Betét + Hagyaték – Hitel

A nyertes az, akinél ez az célfüggvény-érték a legnagyobb a tábor végén.


Állami szolgáltatások

Az állami szolgáltatásokat az állami alkalmazottak végzik. Ők nem vesznek részt a vállalkozói versenyben, de tanácsadással, szabálymagyarázattal segíthetik a játékosokat.

Bank

A Bank vezeti a folyószámlákat és könyveli a bejelentett tranzakciókat. A bank önkiszolgáló módon működik. Minden felhasználó saját becenevével és jelszavával jelentkezhet be a rendszerbe. A folyószámláját mindenki saját maga kezeli. Az adatok nyilvánosak, bármikor megtekinthetők a Bank termináljain.

A banki számítógéprendszer folyamatosan hozzáférhető, Készpénz be- és kifizetésen kívül bármilyen tranzakció bármikor végrehajtható. Készpénz-forgalom csak a pénztári órákban igényelhető.

A Bank egyetlen igazi döntési jogköre* a hitelkeretek személyre szóló meghatározása, ezen kívül a banknak joga van – szükség esetén – kamatokat változtatni, de más paraméterek csak egészen kivételes esetben fognak változni.

* Az utolsó táborokban voltak kereskedelmi bankok is. A kereskedelmi bank ugyan olyan (kilicitálható) vállalkozás, mint a többi és alapkamaton kap hitelt a központi banktól és piaci kamatot kérhet a hitelfelvevőktől. A kamatrés a kereskedelmi bank árbevétele.

Külker

"Külföldről" (= bevásárlóközpont) csak a Külker hozhat be termékeket. A Külkertől csak nagyker cégek rendelhetnek. A Külker minden nap reggel elkészíti az aznapi rendelési listát, ami alapján a nagykereskedők (délelőtt) rendelhetnek. A rendeléseket a Külker még aznap teljesíti. A beszállított termékek árát a rendelő (nagykereskedő) betétszámlájáról átutalással a Bank egyenlíti ki.

A rendelési lista lényegében a bevásárlóközpont terméklistája, de Öki-ben árazva. A lista beárazása a rendelkezésre álló napi keret és a szállítási költségek figyelembe vételével készül, továbbá termékpreferenciák is befolyásolhatják (pl. műanyag tányér, pohár drágább lehet). A lista, az árak és a rendelések is nyilvánosak, a Külker mindennap közzéteszi az aktuális rendeléslistát is.

Bíróság

ÖkLand Legfelső Bírósága csak kivételes esetben ülésezik, olyankor amikor sürgősen eldöntendő probléma merül fel. Az eldöntendő kérdést mindig úgy kell megfogalmazni, hogy igen-nem formában megválaszolható legyen. A kérdés rövid tárgyalása után, a bírák szavaznak. Amennyiben a kérdést a Bíróság minősített többséggel el tudja dönteni, a döntés jogerős. Ha nincs meg a minősített többség, a kérdést népszavazás dönti el egyszerű többséggel. A népszavazáson minden táborlakó szavazata azonos súllyal számít. A népszavazás költsége 1000 Öki, amit a kezdeményező(k)nek előre ki kell fizetnie.

Vállalkozások

Minden vállalkozásra ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Néhány vállalkozás-típusra (nagyker cégek, közellátási cégek és szálláshelyek) az egységes szabályokon kívül még kiegészítések is vonatkoznak.

Nagyker cégek

Csak a nagyker cégek rendelhetnek "külföldről" árut a Külker vállalattól, a rendelési lista kitöltésével. A közellátási cégek a nagyker cégeken keresztül szerezhetik be a szükséges árukat. (Minimum három nagyker cég van.) A beszállított termékeket a nagyker cégek átmenetileg raktározzák és osztják szét a közellátási cégek között. A nagyker cégek csak és kizárólag a közellátási cégeknek adhatnak el és csak a Külkertől vásárolhatnak!

Közellátási cégek

A közellátást végző cégek: az konyhák, büfék, kocsmák, cukrászdák és trafikok. Csak ezek a cégek rendelhetnek árut a nagyker cégektől.

A Közellátási cégek cégtípusonként mást és mást rendelhetnek:

Cégtípus Rendelhető termékek
Konyha Melegétel nyersanyag
Büfé Hidegétel nyersanyag, üdítő
Kocsma Szeszesital, üdítő
Cukrászda   Gyümölcs, fagylalt, édesség
Trafik Bármi, ami nincs a fentiek közt és kapható a bevásárlóközpontban

A trafikokon keresztül mások is rendelhetnek (nem csak a közellátási cégek).

Szálláshelyek

A szálláshelyek a szobák, faházak, stb. Minden szoba egy-egy vállalkozás. A szálláshely-tulajdonos meghatározza a fekvőhelyek díját, és aki ott lakik, annak ezt naponta fizetnie kell. (A fekvőhelyek díja nem feltétlenül egységes a szobában.)

Tulajdonosváltás esetén, az aznapi díjakat az új tulajdonosnak kell fizetni, és a már beszedett (aznapi) díjak is az új tulajdonost illetik meg. A szállásdíjakat csak 17:00 után szabad beszedni.

Környezeti vagyon

A tábor területe parcellákra van osztva és ezeknek is van tulajdonosa. A parcellatulajdonos feladata a terület rendben tartása, hasznosítása, és a területen folytatott tevékenységért díjat szedhet.

A parcellatulajdonos csak olyan tevékenységért állapíthat meg önállóan díjat, ami máshol (más parcellában) is folytatható. A máshol nem folytatható tevékenység díját közös megegyezéssel kell kialakítani. Ha ez nem sikerül, akkor közjegyző(k) segítségét kell igénybe venni.

Közjegyzők

A közjegyzők választott bírók. Szerződés-kötéskor, valamint vállalkozások átvételekor érdemes közjegyző közreműködését igénybe venni. Vitás esetekben e választott bíró dönti el a vitát. Aki közjegyző közreműködésével köt szerződést, vagy vesz át vállalkozást, az védve van a szabályok be nem tartásából származó problémáktól (szerződésszegés, leltárhiány, készletek átvétele, stb.)

Több (minimum három) közjegyző közül bármelyik választható. A szerződéskötés, illetve Cégátvétel előtt tanácsos megállapodni (nem kötelező!!) valamelyik közjegyzővel, aki (díjazás ellenében) figyelemmel kíséri az eseményeket és gondoskodik az ügyfele jogi védelméről. Amennyiben a két félnek nem ugyanaz a választott bírója, és a két közjegyző nem tud megállapodni, akkor a Legfelső Bíróság dönt. A Legfelső Bíróságnak joga van a közjegyzőket bírsággal sújtani, ha nem a szabályok szellemében jártak el.

Árak

ÖkLandon nincs semmilyen árszabályozás! Mindenki annyiért vesz és ad el, amennyiért akar. Az alábbi árlista csak tájékoztatásul szolgál a kezdeti eligazodáshoz. Ezek csak irányárak, becslések, a korábbi tapasztalatok alapján.
Termék Mennyiség    Öki
Ásványvíz 1,0 l 10
Üdítő 0,3 l 20
Sör 0,5 l 40
Szendvics 1 adag 25
Melegétel 1 adag 100
Zuhanyozó 15 perc 15
Szállás 1 nap 100

F. Liska Tibor   
2011. november